KREG EDUCATION

Сугестопедичен център за чужди езици

9 МАЙ

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Сугестопедичен курс

18:00 - 21:30

I-во ниво

5 ЮНИ

АНГЛИЙСКО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

За деца от 7 до 11 години

09:00 - 17:30

12 ЮНИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сугестопедичен курс

9:00 - 12:30

I-во ниво

12 ЮНИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сугестопедичен курс

18:00 - 21:30

I-во ниво

1

Курсове-деца и ученици

Обучението на деца е отговорна задача. От една страна децата трябва да усвоят значителен обем знания, но от друга страна за да бъдат успешни децата трябва да изградят навици за самостоятелно учене, умения за общуване и работа в екип, да са адаптивни, но и толерантни към хората, с които общуват.

Осъзнаваме, че времето, прекарано в залите на KREG Education е твърде кратко, но все пак е достатъчно за да покаже на децата, че ученето не е просто заучаване на списък от думи...

2

Сугестопедични курсове-възрастни

Сугестопедията е единствената наука, която работи на ниво на възможностите на резервите на мозъка.

Резултатът от сугестопедичното обучение е запаметяването в дългосрочен план на голям обем материал за кратко време (хипермнезия) без умора, досадни повторения, без напрежение, без страх. Сугестопедичното обучение засилва мотивацията за учене и желанието за себеизява.

СУГЕСТОПЕДИЯ

"Най-добрите резултати от Сугестопедията не се дължат на някаква техника (ръководена релаксация, ръководена фантазия, дихателни упражнения и др.), а на едно цялостно и задълбочено познание на психофизиологичните механизми на резервите на личността. На базата на една изключително ползотворна изследователска дейност."

Проф. д-р Георги Лозанов (22.07.1926г. – 06.05.2012г.)

КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА КУРС